ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันนี้ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายวีระ โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สังกัด สพป.ปน. ๒ ณ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
S__35422313

S__35422314

S__35422315

S__35422316