ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ

วันนี้ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐  น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__35422286

S__35422287