ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด

วันนี้ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการเปิดป้ายโรงจอดรถโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และร่วมพบปะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนครู
ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธฺิ์ จังหวัดปัตตานี

S__36331531

S__36331532  S__36331534

S__36331535