ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี พล.ต.วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาค ๔ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
S__39149582

S__39149581

S__39149579