ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.เข้าร่วมพิธีเปิดเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมพิธีเปิดเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_5465
IMG_5471

IMG_5495