ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เพื่อคารวะและรับพรปีใหม่ ตลอดจนได้หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

IMG_7057

IMG_7062

IMG_7052