ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษ

วันนี้ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
บรรยายพิเศษ เรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกำหนดการดำเนินการจัดงาน รำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๙
แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.ปน. ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สพป.ปน. ๒
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

IMG_5588

IMG_5597

IMG_5598

IMG_5599

IMG_5603