ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีบรรยายพิเศษ

วันนี้ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
บรรยายพิเศษ เรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกำหนดการดำเนินการจัดงาน รำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๙
แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.ปน.๑  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สพป.ปน. ๑
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_5582

IMG_5571

IMG_5572

IMG_5573