ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรับแบบเสนอชื่อครู ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือก ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๓ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๓๐ น.

50

52

55

57