ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาและวิชาการจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา อบจ.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

110

112

91