ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (อกศจ.) ครั้งที่ ๐๙/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

147

148

150

151