ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมแสดงความยินดี กับ นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

9650

 

9699

9702

9700