ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐  น.
นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

13755
13756
13758