ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

13807
13863