ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมส่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปร่วมส่ง
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ย้ายไปเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

IMG_7122

IMG_7140

IMG_7149