ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี

วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

14526

14436