ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี              เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวีดปัตตานี


14453
14482

14449