ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี            ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธาน
ณ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

14106

14108