ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติ

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกล่าวคำนิยม
แก่ นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าประดู่ เพื่อเข้ารับการประเมิน
รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ณ โรงเรียนวัดท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

20864

20883

20887