ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมในการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา
ของ นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61772

IMG_6847

 

61772