ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมแสดงความยินดีและพบปะพูดคุยเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสเข้ารับการรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
IMG_6867

IMG_6873

IMG_6877