ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.ปัตตานีร่วมงานศพ

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้ามสำนักงาน สกสค.ปัตตานีร่วมงานศพและวางหรีดเคารพศพคุณยายเลี่ยง จันทวงศ์
ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ยายพี่หมิว