ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสกสค.ปัตตานี ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันนี้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗:๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และข้าราชการ
ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี  ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
และร่วมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

S__5324802

IMG_6419

IMG_6416

IMG_6411