ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

IMG_5788

IMG_5784

IMG_5779