ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

IMG_5868

IMG_5866

IMG_5860