ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมปรึกษาหารือกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ กับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น.

1182530

1182539

S__13983940