ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมกับธนาคารออมสิน

วันนี้ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ร่วมกับธนาคารออมสิน
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

S__14073887

S__14073889

S__14073890