ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยมี นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11182109

S__11182108

S__11182113