ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
และ ดร. สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับผู้จัดการธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดปัตตานี
และจังหวัดยะลา เพื่อร่วมพิจารณาโครงการเงินกู้กองทุนส่งเสริมสวัสดิการฯ
และหารือเกี่ยวกับการติดตามหนี้วิกฤตของสมาชิก ช.พ.ค.
ณ ห้องประชุมธนาคารออมสินปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๓๐ น.

S__13754389

S__13754390
S__13754392

S__13754393