ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ให้การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ
นายดาลัน นุงอาหลี รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี
และได้ไปเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

S__286919

S__286920

S__286921