ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สกสค.จังหวัด ๔ จังหวัดภาคใต้ และธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

IMG_5895

IMG_5901 IMG_5897

IMG_5905