ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สกสค.จังหวัดปัตตานี และธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_6091

IMG_6093

IMG_6095