ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี เข้าเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

วันนี้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี
และประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ได้ไปเยี่ยมนางวัลยา พรหมนุกูล ครูกศน.อำเภอปะนาเระ
และครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดร้านก๋วยเตี๋ยวเบิ้ม พร้อมทั้งมอบกระเช้าและประสานการช่วยเหลือกับ
มูลนิธิช่วยเหลือครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย และมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ ใน “โครงการเทิดไท้องค์ราชันย์”
เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__9011239

S__9011242

S__9011243