ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สกสค.จังหวัดปัตตานี และธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_6359

IMG_6372