ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณากลั่นกรอง การย้ายผู้บริหารและครู การสอบบรรจุ การเลื่อนวิทยฐานะ การพิจารณาวินัย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี

S__9920531

S__9920532

S__9920533

IMG_6468