ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันนี้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เวลา ๑๓.๓๐ น.

IMG_6595

IMG_6604

IMG_6588