ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการฯ

วันนี้ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
โครงการ “เทิดไท้องค์ราชันย์”จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท กรณีได้รับบาดเจ็บ ราย นางสาววัลยา พรหมนุกูล
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ถูกลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณข้างร้านเบิ้มก๋วยเตี๋ยวตลาดโต้รุ่ง
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11968531