ผู้อำนวยการ สกสค.เข้าร่วมประชุม กศจ.ปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี และ
คณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอชื่อ
ในตำแหน่งภาคประชาชน ผู้แทนข้าราชการครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการคนอื่นๆ
โดยมี ดร. วีรกุล อรัญนาค ศึกษาธิการภาค ๘ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 

Picture 330

Picture 331

Picture 332