ผู้อำนวยงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีวางหรีดเคารพศพ

วันนี้ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะงประธานสมาพันธ์ครู
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วางหรีดเคารพศพแม่ยายของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ วัดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

S__10756173

S__10756170