ผู้อำนวยาการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ต้อนรับคณะพี่น้องเพื่อนครู

วันนี้ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๓๐ น นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มีพี่น้องเพื่อนครู จากสำนักงานเขตพื้นที่ เขต ๓ มาพบปะเยี่ยมเยียน
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__1499143