พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

61776954_2214524535526759_8414010476698009600_n

61900344_474595286617110_5213371414307930112_n

61846507_388258175118534_3711671369532964864_n

61742403_378627196082194_5799162879982698496_n