พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน

วัพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมี นายภิรมย์ จีนธาดา เป็นประธาน เพื่อบรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีและงานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งบูธบริการสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค., การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

86721591_655498321876763_8100050656577978368_n

86620250_189515732298652_7382061970138071040_n

86702403_228104745016783_7105888267265900544_n