พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.15 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พบปะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เพื่อบรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ ของสำนักงาน สกสค. และสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งบูธบริการสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค., การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

80339466_3296069007074930_4966118960350101504_n

80431813_1388503754645162_1067748618045227008_n

80670245_855789661520578_2041319469556432896_n

80756451_456948008321536_7409633839112257536_n

80524738_626506141488725_3345103646055464960_n

81225848_796830870832766_616505807600615424_n