ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลปัตตานี “ดอกบัว เกมส์ ครั้งที่ ๑๔”
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐  น.

IMG_2375

IMG_2389

IMG_2406

IMG_2426

IMG_2438