ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ และ
นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ในฐานะรองประธานศูนย์ฯ มอบข้อมูลเพื่อขอเยียวยาให้กับทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

S__14245915

S__14245916

S__14245917

S__14245918