มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 5,000 บาท แด่            นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ณ สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

85061337_3062040047159737_2054246363339685888_n1

86702913_3064510373642692_4157794716399697920_n1