มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายวัลลลภ ชูขำ ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสำรวล ชูขำ เลขประจำตัว ๐๐๔๙๒๙๙
ถึงแก่กรรมในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วยเหตุ เส้นเลือดสมองอุดตัน
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_4443