มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายอำนวย ประวงษ์
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางผ่องผิว ประวงษ์ เลขประจำตัว ๒๑๔๑๗๔
ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ มะเร็งเต้านม ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_4449

IMG_4451