มอบหรีดและเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรม อกศจ. จังหวัดปัตตานี ร่วมมอบหรีดและเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ราย นางวิไล บุญสะอาด  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว  ๒๘๙๙๓
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

IMG_8962

IMG_8967

IMG_8969