มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายอิสมาแอ ยะเอ๊ะ ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ส. ราย นางแมะซง ยะเอ๊ะ
เลขประจำตัว  ๒๐๓๘๘๗  ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

IMG_3223